Van Aalst Media gevestigd aan Kraaiheide 7, 5975 TK te Sevenum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vanaalstmedia.nl
info@vanaalstmedia.nl
Kraaiheide 7, 5975 TK, Sevenum
06 45 11 24 45

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Aalst Media verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

– Voor – en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over u activiteiten op onze website
– Internet browser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming van de ouders. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan direct contact met ons op via info@vanaalstmedia.nl. Wij verwijderen de informatie dan uit ons bestand.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Aalst Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren.
– Om diensten bij u af te leveren
– Van Aalst Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Aalst Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer programma’s of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Van Aalst Media) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Van Aalst Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de eerder genoemde persoonsgegevens. (zie persoonsgegevens die wij verwerken).

Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: wettelijk verplicht door de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Aalst Media verkoopt of stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden, en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Van Aalst Media maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt hoe deze bezoeker zich gedraagt op de website en welke pagina’s hij bezoekt. Dit is een gebruikelijke manier van werken voor websites dit levert informatie op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registeren bestaat ondermeer uit IP-adressen, type browser en bezochte pagina’s. Van Aalst Media plaatst cookies bij bezoekers. Dit om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden wij bij welke informatie de browser deelt. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dit doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. Meer informatie vind u bij de website van de aanbieder van de browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Aalst Media. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens uit ons computerbestand te halen. U kunt een verzoek tot inzage, corrigeren of verwijderen indienen via info@vanaalstmedia.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van ons terug.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Van Aalst Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@vanaalstmedia.nl.